เกี่ยวกับหน่วยงาน


* ประวัติสำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ คลิกที่นี่
* วิสัยทัศน์ พันธกิจ คลิกที่นี่
* บทบาท ภารกิจ หน้าที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ คลิกที่นี่
* วีดีทัศน์แนะนำหน่วยงาน คลิกที่นี่