คำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

**New**

*การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 2-2565
1. ตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 2 ระดับอำเภอ คลิกดาวน์โหลด (File Word) หรือ (File PDF) **

*การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 1-2565

1. ตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 1 ระดับอำเภอ คลิกดาวน์โหลด (File Word) หรือ (File PDF)
**
-----------------------------------------------------------------------------------

*การประเมินผลการปฏิบัติราชการ-รอบ-2-2564
1. ตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับอำเภอ  คลิก

*การประเมินผลการปฏิบัติราชการ-รอบ-1-2564
1. ตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 1 เกษตรจังหวัดแพร่ คลิ๊กฯ
3. ตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 1 ระดับอำเภอ คลิ๊กฯ

*การประเมินผลการปฏิบัติราชการ-รอบ-2-2563
1. ตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 2 เกษตรจังหวัดแพร่ คลิ๊กฯ
2. ตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 2 ระดับจังหวัด คลิ๊กฯ
3. ตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 2 ระดับอำเภอ  คลิ๊กฯ

**การประเมินผลการปฏิบัติราชการ-รอบ-1-2563

1. ตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เกษตรจังหวัดแพร่  คลิ๊ก
2. ตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดับอำเภอ  คลิ๊ก
3. ตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดับจังหวัด  คลิ๊ก

**การประเมินผลการปฏิบัติราชการ-รอบ-2-2562
1. ตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(เกษตรอำเภอ) คลิ๊ก
2. ตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(เกษตรตำบล) คลิ๊ก
3. ตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(ธุรการ) คลิ๊ก
4. เกณฑ์ตัวชี้วัดการการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 2-2562_(สนง.กษ.อำเภอ)คลิ๊ก
5. ตัวอย่างแบบ ปป.1-ปป.4 รอบ 2-2562(เกษตรตำบล)คลิ๊ก
6.ตัวอย่างแบบ ปป.1-ปป.4 รอบ 2-2562(เกษตรอำเภอ)คลิ๊ก

** การประเมินผลการปฏิบัติราชการ-รอบ-1-2562_สนง.กษ.อำเภอ คลิ๊ก
** ตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ-ปีงบประมาณ-พ.ศ.2562 คลิ๊ก