ข้อมูลการติดต่อ :

สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่
เลขที่ 3/1 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์ 054-511214 โทรสาร 054-511390
E-mail : phrae@doae.go.th
พิกัดที่ตั้งสำนักงาน : 18.13375183684357, 100.14556720713533
ช่องทาง Page Facebook สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ https://www.facebook.com/agriphrae
ช่องทาง Youtube สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ https://www.youtube.com/@doaephrae